Építészmérnöki

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítéshez kapcsolódó - a vonatkozó rendeletek szerint e szakképzettség birtokában közvetlenül végezhető - tevékenységek (szerkesztői, rajzolói, műszaki előkészítői, építéskivitelezési, épületfenntartási, építőanyag vagy épületelem gyártási és forgalmazási, hatósági, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2022)
320 pont
Érettségi vizsgakövetelmények

Rajz alkalmassági és matematika és építészeti és építési alapismeretek v. építőipar ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Ponthatárok
 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek
  • kreatív készségfejlesztési, művészeti és műveltségi, humán és társadalomtudományi, valamint természettudományos, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek és segédtudományok
  • építészmérnöki szakmai ismeretek (épülettervezés, építészettörténet, várostörténet, településtervezés, tartószerkezetek, épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, építéskivitelezés-szervezés, épületfizika és energetika, építészeti ábrázolás, építészeti informatika)
Műszaki Kar (MK)