Építészmérnöki

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítéshez kapcsolódó - a vonatkozó rendeletek szerint e szakképzettség birtokában közvetlenül végezhető - tevékenységek (szerkesztői, rajzolói, műszaki előkészítői, építéskivitelezési, épületfenntartási, építőanyag vagy épületelem gyártási és forgalmazási, hatósági, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2023)
344 pont
Érettségi szintje
A felsoroltak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Természettudomány
Gazdasági ismeretek
Honvédelmi alapismeretek
Digitális kultúra
Informatika
Katonai alapismeretek
Épületgépészet alapjai
Környezettan
Közlekedésépítő alapismeretek
Épületgépészeti ismeretek
Kohászati ismeretek
Távközlési ismeretek
Informatikai ismeretek
Vegyipari ismeretek
Vegyész ismeretek
Könnyűipari ismeretek
Faipari ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Optikai ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Földmérési ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Rendészeti és közszolgálati ismeretek
Vízügyi ismeretek
Honvédelmi ismeretek
Bányaművelési ismeretek
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Nyomdaipari technikai ismeretek
Kiadványszerkesztési ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Hajózási technikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Épületgépészet ismeretek
Kohászat ismeretek
Távközlés ismeretek
Informatika ismeretek
Vegyipar ismeretek
Könnyűipar ismeretek
Faipar ismeretek
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Optika ismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Földmérés ismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Rendészet ismeretek
Bányászat ismeretek
Gépészet ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Építőipar ismeretek
Nyomdaipar ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésgépész ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Könnyűipari alapismeretek
Faipari alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közgazdasági-marketing alapismeretek
Mezőgazdasági alapismeretek
Élelmiszer-ipari alapismeretek
Rendészeti alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Elektronikai alapismeretek
Nyomdaipari alapismeretek
Közlekedési alapismeretek
Bányaipari technikus
Fluidumkitermelő technikus
Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész
Optikus
Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Ipari informatikai technikus
Közlekedés-automatikai technikus
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Hídépítő és -fenntartó technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus
Épületgépész technikus
Faipari technikus
Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar
Gépgyártás-technológiai technikus
Légijármű-műszerész technikus
Légijármű-szerelő technikus
Vasútijármű-szerelő technikus
Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő
Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika
Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem
Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet
Hajózási technikus
Kocsivizsgáló technikus
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi
Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás
Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar
Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó
Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő
Alternatív járműhajtási technikus
Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz
Ipari szerviztechnikus
Járműipari karbantartó technikus
Mechatronikai technikus
Gumiipari technikus
Műanyag-feldolgozó technikus
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó
Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Matematika
Érettségi pont 2
Építészeti és építési alapismeretek
Építőipar ismeretek
Fizika
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Magas- és mélyépítési ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Jogcím Szintek/skálázás Pontszám Maximum pontszám jogcímenként Igazolás módja (dokumentum típusa)
Matematika v. építészeti és építési alapismeretek v. építőipar ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. magas- és mélyépítési ismeretek tantárgyból tett legalább 45%-os de maximum 50
%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
Matematika v. építészeti és építési alapismeretek v. építőipar ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. magas- és mélyépítési ismeretek tantárgyból tett legalább 51%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga esetén, az emelt szintű érettségi százalékos eredményével megegyező pontszám 51-100 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
Hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
gyermekgondozás 40 A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
Fogyatékosság 40 100 A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható.
Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították 32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 28 40 Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás 40 40 Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel, ide nem értve az 1-8. helyezést 50 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon elért 4-8. helyezésért, illetve Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezésért. 30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 20 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés 10 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvány: 5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 5454202 Ruhaipari technikus; 5558102 Távérzékelési szaktechnikus; 5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus; 5585005 Természetvédelmi szaktechnikus; 5454203 Textilipari technikus; 5548101 Térinformatikus; 5558103 Térképész szaktechnikus; 5458205 Útépítő és -fenntartó technikus; 5586302 Vadászpuska műves; 5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus; 5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő; 5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző; 5452507 Vasúti villamos jármű szerelője; 5452508 Vasúti vontatott jármű szerelője; 5452511 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő; 5452512 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője; 5452513 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője; 5552503 Vasútijármű-technikus; 5552504 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus; 5452403 Vegyész technikus; 5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus; 5452402 Vegyipari technikus; 5485301 Vízügyi technikus; 5421307 Nyomdaipari technikus; 5585301 Vízépítő szaktechnikus; 5485302 Vízgazdálkodó technikus; 5485303 Vízgépészeti technikus; 5485304 Víziközmű technikus; 5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus; 5552305 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus; 5448101 CAD-CAM informatikus; 5552301 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus; 5552302 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus; 5448102 Gazdasági informatikus; 5548102 Információrendszer-szervező; 5448201 IT mentor; 5452303 Közlekedésautomatikai műszerész; 5521304 Mobilalkalmazás fejlesztő; 5521305 Multimédia-alkalmazásfejlesztő; 5448105 Műszaki informatikus; 5421305 Szoftverfejlesztő; 5452305 Távközlési technikus; 5521302 Webfejlesztő; 5554101 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus; 5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus; 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus; 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 5454102 Élelmiszeripari technikus; 5554103 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus; 5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus; 5554105 Malom- és keveréktakarmányipari szaktechnikus; 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5552403 Műszeres analitikus; 5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus; 5554107 Tartósítóipari szaktechnikus; 5554108 Tejipari szaktechnikus 32 32 Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari technikus; 507210506 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus; 510311101 Fegyvergyártó szaktechnikus; 510311102 Fegyverműszerész technikus; 510311103 Fegyveroptikai szaktechnikus 32 Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény.
(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
1-10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény.
(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
11-20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény.
(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
21-30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) nagydíjas
(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) első díjas
(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény.
(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás esetén) 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés
(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.) A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány)
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj
(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.) A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány) és szakoktató alapszak), a sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzéseken és osztatlan képzéseken jár.
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn 1. helyezés
(Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.)
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn 2. helyezés
(Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.)
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn 3. helyezés
(Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.)
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. (Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.)
egyéni 1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Részvétel a Debreceni Egyetem MK által
matematika-fizika-informatika témakörben szervezett előkészítő tanfolyamon. Legalább 50%-os részvétel és a tanfolyam keretében megtartott számonkérésen elért legalább 50%-os eredmény esetén.
25 szervező által kiállított tanúsítvány
Ponthatárok
Műszaki Kar (MK)