Környezetmérnöki

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energia hatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2022)
280 pont
Érettségi vizsgakövetelmények

Matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (A felsoroltak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.)

Ponthatárok
 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek
  • természettudományi ismeretek (matematika, kémia, biológia és ökológia, fizika)                                                                                                            
  • gazdasági és humán ismeretek                                                                                 
  • műszaki mérnöki ismeretek                                                                                     
  • környezeti elemek védelme                                                                                           
  • környezetelemzés, környezetinformatika                                                               
  • környezetmenedzsment

 

Műszaki Kar (MK)