Műszaki menedzser

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2022)
320 pont
Érettségi vizsgakövetelmények

Matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (A felsoroltak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.)

Ponthatárok
 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek
  • természettudományi ismeretek [matematika, fizika, biológia, kémia, mechanika és más természettudományok]                                                 
  • gazdasági és humán ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségmenedzsment, ergonómia, humán ismeretek)                                                
  • műszaki menedzseri szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, anyag, gyártási és technológiai ismeretek, mérés- és irányítástechnikai alapok, menedzsment, pénzügyek, jogi ismeretek, egészségfejlesztési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek)
Műszaki Kar (MK)